Tartalom

Földtudományi szak

Mi is az a földtudomány, miben különbözik a földrajztól?

Miért legyek földtudományi szakos egyetemista?

 

A Föld bolygóval foglalkozó tudományágakat földtudományoknak nevezzük. A földtudományok a fizika, matematika, kémia, biológia és informatika segítségével építik fel a Föld megértéséhez szükséges rendszereket. Ezek segítségével, megjósolható, megérhető a „Föld bolygó” nevű rendszer viselkedése. Más szóval szükség van a fenn felsorolt tudományterületek kombinált alapismeretére a földtudomány műveléséhez, nem elegendő a szűk értelemben vett földrajz iránti rajongás.

Mint a többi tudós, a földtudománnyal foglalkozó szakemberek is az általános tudományos módszereket alkalmazzák: a természeti jelenség megfigyelése után adatokat gyűjtenek róla, majd megalkotnak egy elméletet. Az elméletet a jelenség újabb megfigyeléseivel és a gyűjtött adatok értékelésével ellenőrzik. Mindezek olyan alapvető készségeket és képességeket alakítanak ki a földtudósokban, melyet az élet bármely területén hasznosítani képesek. Az adatgyűjtéshez és rendszerezéshez szükség van rendszerező képességre, új ismeretek elsajátítása iránti motivációra, alaposságra, célirányosságra, kitartásra, hiszen sokszor extrém körülmények között dolgozunk. A tudományos eredmények értékeléséhez és a felállított elméletek teszteléséhez pedig kellenek olyan képességek, mint problémaelemző készség, kombinációs készség, logikus és absztrakt gondolkodás, kritikus szemlélet, precizitás de rugalmasság is, gyakorlati és szakmai ismeretek. Az eredmények mások számára való bemutatásához pedig szükséges a kielégítő szóbeli és írásbeli kommunikáció a magyar nyelv mellett sokszor idegen nyelven is. Mindezen készségek a felnőtt lét bármely területén hasznosak és kialakíthatók, illetve fejleszthetők az egyetemi tanulmányok során.

Ha tehát kedvet érzel az ilyen jellegű munkához, vagy csak a felsorolt készségeket szeretnéd fejleszteni, jelentkezz te is földtudósnak!

 

és miért válaszd Szegedet?

A Szegedi Tudományegyetem nemzetközi szinten az egyik legelismertebb hazai egyetemünk, a sanghaji lista szerint Közép-Európa egyik legjobb egyetemeként nemzedékek számára a tudás és a műveltség kiindulópontja.

A földtudományi (geológus) képzés egyik legfontosabb hazai műhelye a Szegedi Tudományegyetem, hiszen a szegedi földtudományi oktatásban olyan nagy tekintélyű professzorok vettek részt, akik e tudomány hazai iskolateremtői voltak.

További információk a szakról...

Földtudományi BSc szak alapozó és törzs moduljai

Földtudományi BSc szakleírás