Tartalom

Tömött, szerkezet nélküliség; felszakított intraklasztok; imbrikáció

A tömött, szerkezet nélküli kifejezés az jelenti, hogy az adott kifejlődés minden üledékes szerkezetet nélkülöz. Kialakulása köthető szinszediment vagy posztszediment okokhoz is.
Posztszediment:
-    diagenezis: intenzív újrakristályosodás során az eredeti szerkezet teljesen eltűnik (pl. mészkő vagy dolomit)
-    bioturbáció: a már leülepedett képződmény elsődleges szerkezeit az inbentosz életformák teljesen átdolgozzák, így eltüntetvén azokat

Szinszediment:
-    kis energiájú környezetek homogén szuszpenziójából való kiülepedés: „tömeges” kifejlődés, bizonyos agyagkövek, márgák, kalcilutitok esetében
-    karbonátos zátonyüledékek: biolitok
-    nagy energiájú lamináris áramlás „en masse” („egy tömegben”) gyors kiülepedése. Az üledéket további átdolgozás nem éri, így többé kevésbé homogén tömeget alkot. Ez legtöbbször nagy-sűrűségű turbidit-áramlásokhoz, vagy törmelékfolyásokhoz köthető.

Felszakított intraklasztok

Az áramlás energiája sokszor elegendő ahhoz, hogy a már korábban lerakódott (félig-konszolidált) üledéket felszakítsa, és áthalmozza. Ez nagyon gyakori turbidit homokkövekben, de a fluviális környezet meder alkörnyezetében is.

Imbrikáció


Irányított szöveti jellegzetesség, amely során legtöbbször a kavics (>2mm) szemcseméretű üledék hosszanti tengelye párhuzamosan beáll az áramlási iránynak megfelelően(1.ábra). A kiváltó ok az áramlás vonszoló hatása (pl. fluviális környezet, meder alkörnyezet). Amennyiben a nagy-sűrűségű turbidit áramlás lamináris részébe felszakított intraklasztok jutnak, és az áramlás kellő ideig tart, úgy ezek a flotáló klasztok szintén képesek áramlási iránynak megfelelően dőlni.

Imbrikáció_1.áb...
Szerkezet nélkü...
Szerkezet nélkü...
Szerkezet nélkü...
Szerkezet nélkü...
Szerkezet nélkü...
Szerkezet nélkü...
Szerkezet nélkü...
Szerkezet nélkü...
Szerkezet nélkü...
 
 
Powered by Phoca Gallery