Tartalom

Keresztrétegződés

A rétegformák áramlásirányban folyamatosan migrálnak, ez annak köszönhető, hogy az áramlás egyidejűleg erodálja és építi is a rétegformákat. Az épülési fázisban az egyirányú áramlások legtöbb formájának képződése során a határolófelülethez képest rézsútosan dőlő réteg(lemez)ek keletkeznek. Utóbbi szerkezetet ferderétegződésnek vagy keresztrétegződésnek hívjuk.
A rétegformák folyamatos migrációja, és az áramlási energia ingadozása miatt bizonyos idő után a hasonló feltételek mellett lerakódott réteglemezek felett egy újabb réteglemez csoport jelenik meg. Az ilyen csoportokat „SET”-eknek hívjuk. Az azonos kifejlődést mutató, függőlegesen kvázi folytonos SET-ek neve „COSET”. Az egyedi ferde réteglemezek neve „FORESET”. A FORESET a határolófelület felé alsó irányban folyamatosan a „BOTTOMSET”-be, felső irányban a „TOPSET”-be megy át. Az egymással szöget bezáró csoportok (SET-ek) a kiékelődő sorozathatárok közötti ferderétegződés fogalmához vezetnek.

A SET-ek között legtöbbször a határ eróziós felszín, jelezve az üledékképződési feltételek megváltozását.
Alapvetően két fő különbség van a homokhullámok és a dűnék által létrehozott keresztrétegződés között:

Mivel a homokhullámok mérete kisebb, így a belső rétegződésük kisebb (legtöbbször keresztlamináció, 1cm), továbbá a homokhullámok által kialakított keresztlamináció legtöbbször az úgynevezett kúszó hullámfodros lamináció formáját mutatja.

Egy homokhullám létrejöttéhez relatíve kevés üledék kell, így viszonylag könnyen ki tud alakulni egy aggradációs fázis, ez pedig megőrzi az egymás felett lerakódott homokhullámokat („egymásra kúszás”), ezzel szemben a dűnék esetében több üledék szükséges a rétegforma kialakulásához. Kellően meredek STOSS-oldal esetében a „felkúszás” biztosan nem tud megvalósulni.
A FORESET és a határoló felületek közötti geometriai érintkezési mód alapján alapvetően három fő csoportot különítünk el a keresztrétegződés esetén. Fontos megjegyezni, hogy a homokhullámok és dűnék általános karakterisztikái határozzák meg a létrejövő keresztrétegződés típusát.

  1. Táblás, sík keresztrétegződés (2 dimenziós rétegformák – egyenes gerinc)
  2. Ék alakú, sík keresztrétegződés (2 dimenziós rétegformák – egyenes gerinc
  3. Vályús keresztrétegződés (3 dimenziós rétegformák – szinuszos, láncszerű, nyelvszerű, hold alakú gerincek)
Keresztrétegződ...
Keresztrétegződ...
Keresztrétegződ...
Keresztrétegződ...
Keresztrétegződ...
Ferderétegződés
 
 
Powered by Phoca Gallery