Tartalom

Gravitációs tömegmozgások

A gravitációs tömegmozgás egy általános kifejezés az üledékcsuszamlásra, -áthelyeződésre, -mozgásra lejtőmentén tisztán gravitációs hatásra mind felszíni, mind vízalatti környezetekben. Fontos megjegyezni, hogy fúrómag méretben sokszor konvolút rétegződésként látszódnak a nagyobb méretskálájú csuszamlások vagy suvadások.

Csuszamlás

A csuszamlás az előzőnek egy altagja. Azt a folyamatot jelöli, amely során a koherens üledéktömeg egy sík csúszópálya mentén mozog, miközben magában az üledékben nem történik belső deformáció. Gyakorlatilag egy transzlációs elmozdulást reprezentál. A vízalatti csuszamlások akár több száz kilométert is képesek megtenni.
A csuszamlások üledékeinek általános jellemvonásai:
•    kavicsostól az iszapos litofáciesig
•    több száz kilométer hosszúságú kiterjedés
•    sekélyebb vízi üledékblokkok szállítása mélyvízi környezetbe
•    elsődleges aljzati csúszási sík
•    aljzati nyírási zóna
•    másodlagos belső csúszási sík
•    lejtő felső részének tenziós vetői
•    1-4°-os lejtőszöggel rendelkező lejtőhöz kapcsolható
•    a frontális részen törmelékfolyássá alakulhat
•    kapcsolódó klasztos injektációs folyamatok
•    lepelszerű geometria
•    nagyméretű csuszamlások magas-felbontású szeizmikus képeken felismerhetőek
•    általában tektonikusan aktív területekhez, földrengéses zónákhoz, gyors üledékképződésű helyekhez köthető.

Suvadás

A suvadások a gravitációs tömegmozgások másik altagja. Azt a folyamatot jelöli, amely során a koherens üledéktömeg egy felfelé-konkáv csúszósík mentén mozog, miközben rotációs mozgások miatt az üledékben belső deformáció történik.
A suvadások üledékeinek általános jellemvonásai:
•    kavicsostól az iszapos litofáciesig
•    aljzati nyírási zóna
•    lejtő felső részén tenziós vetők
•    lejtő alsó részén levő suvadási éktestek, kapcsolódó kompressziós redőkkel
•    felszíni feltárási méretben a suvadási redők felett deformálatlan rétegek
•    fúrómag méretben nem gyűrt rétegek közberétegződve gyűrt rétegekkel
•    szabálytalan felső képződményhatár
•    kaotikus rétegződés
•    meredeken hajlott és csonka rétegek
•    kapcsolódó homok injektációs folyamatok
•    lencseszerűtől a lepelszerű geometriáig


Az előző folyamatokhoz hasonló, a finomszemcsés üledék elveszíti állékonyságát (pórusnyomás emelkedés, instabil helyzet), és a képződmény kisebb távot megtéve, „ráncos” szerkezetet mutatva elmozdul (145336.minta;150318.minta).

Üledékes környezetei: a gravitációs tömegmozgások gyakoriak felszíni és víz alatti környezetekben is


•    állékony löszfalak, agyagos betelepülést tartalmazó magaslatok, domboldalak
•    fluviális környezet meder-partgát környezete, ahol az áramlás alámossa a partgátat
•    deltafront alsó része
•    deltalejtő instabil homokos képződményei
•    prodelta pelites üledékképződését időnként megzavaró gravitációs folyamatok
•    selfperem (magas pórusnyomás miatt az állékonyság összeomolhat, és az ottani üledék instabillá válik)
•    medencelejtő a selfperem után
•    mélyvízi hordalékkúpok fő hordalékelosztó völgyének partgátas rendszere


A szeizmika segítségével felismerhető a suvadás vagy a csuszamlás , de a szeizmikus képeken rendszerint nem különböztethető meg egymástól a kettő.

Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
Gravitációs töm...
 
 
Powered by Phoca Gallery