Tartalom

Konvolúció


A konvolút rétegződés gyakran egy egyedüli homokos vagy aleuritos rétegben történik, számos üledékes környezetben. Legtöbbször vertikális metszetben vehető észre, kevesebbszer rétegfelszínen. Gyakran víz- és üledékkiszökési szerkezetekkel kapcsolható össze.
A szerkezet a rétegződés redőzését mutatja, éles antiform, és kevésbé erőteljes szinform struktúrákkal. Gyakran a redőtengelyek átbukó felépítést mutatnak. Rendszerint az eredeti rétegződés követhető a redőkben, még akkor is, ha keresztrétegződés/keresztlamináció volt az eredeti szerkezet.
A konvolúciós szerkezet általában növekvő intenzitást mutat az adott réteg teteje felé, így a réteg alján levő eredeti rétegződés sokszor zavartalan. A felső réteglapon komplex elrendeződéssel medencék és gerincek figyelhetőek meg, amennyiben a konvolúció eléri a réteghatárt. Amennyiben utóbbi nem érvényesül, úgy a redők még a réteg fedőlapja alatt elsimulhatnak. Gyakran a fedőlap eróziós határként nyesi le a redők csuklózónáját.
A konvolúció kialakulásának alapfeltétele a folyósodásra hajlamos üledék szemcsekoncentrációjának és sűrűségének a gyors felhalmozódás miatt egyenlőtlensége.
Kiváltó ok lehet:
•    finomabb szemcséjű lemezek anyagának rengéshullámok hatására bekövetkezett folyósodása
•    fekvő réteg folyósodott lamináinak a rátelepülő homokfodrok hullámvölgyeibe való préselődése
•    homokfodrok gerinceinek lesüllyedése
•    terhelési zsebek túlzott besüppedése
A konvolúció gyakran köthető suvadáshoz és az ottani belső deformációhoz.
Üledékes környezetek:
•    mélyvízi hordalékkúpok gravitációs tömegáramlásaiból a finomszemcsés feküre hirtelen kiülepedő homokos üledékek
•    árapálysíkságok
•    fluviális rendszer ártere, övzátonya, természetes partgátja
•    deltafront

Néhány szakirodalom megkülönböztet konvolút rétegződést és laminációt. Ezen fogalmak csupán méretbeli különbségekre vezethetőek vissza. Míg előbbi sokszor deciméteres, vagy annál nagyobb, addig utóbbi centiméteres skálájú. Fontos megjegyezni, hogy a nevezéktan nem szigorú értelemben van használva, nincs pontos szakmai vagy fizikai megegyezés a szignifikáns mérethatárt illetően.

Konvolúció_1.áb...
Konvolúció_164....
Konvolúció_174....
Konvolúció_175....
Konvolúció_176....
 
 
Powered by Phoca Gallery