Tartalom

Réteg, rétegzés/rétegződés, a réteg informális egységei
A rétegzés/rétegződés (angol: stratification) a legfontosabb és legjellemzőbb tulajdonsága az üledékes kőzeteknek.


A réteg (stratum, többesszám: strata) egy általánosan használt kifejezés bármilyen rétegzett (layered) kőzetegységre, amely világosan és tisztán megkülönböztethető az alatta és felette levő kőzetegységtől. A különbség valamilyen tulajdonság megváltozásához (összetétel, szövet, szerkezet stb.) köthető.


Bármilyen réteg (stratum) lehet egyszerű (nincsen belső feloszthatósága) vagy összetett (több, egymástól megkülönböztethető belső egységből áll). A réteg (bed) olyan réteg (stratum), amely vastagabb 1 cm-nél, a lamina (réteglemez) pedig olyan réteg, amely vékonyabb 1 cm-nél (az angol terminológia különbséget tesz „stratum” és „bed” között a fent említett módon, azonban a magyar terminológiában nincs erre megfelelő, megkülönböztető kifejezés).

További informális egységek:

„Layer” – olyan egység, amely számos kisebb, de megkülönböztethető szöveti vagy összetételbeli diszkontinuitással van határolva. A rétegek közötti határok sokkal élesebbek, a „layer-ek” között sokkal alárendeltebbek pl. hasonló litológiák közötti eróziós felszínek. Utóbbi eróziós felszíneket összeolvadási felszínnek (amalgamation surface) hívjuk.


„Division” – a réteg olyan része, amely azonos (elsődleges) üledékszerkezeti jegyekkel jellemezhető, tehát nem valamilyen diszkontinuitás különbözteti meg őket.


„Band” – laterálisan folytonos (feltárás szintjén) része a rétegnek, amely megkülönböztethető szín, összetétel, szövet vagy cementáció alapján
„Lens” – laterálisan nem-folytonos része a rétegnek, amely nem különböztethető meg szín, összetétel, szövet vagy cementáció alapján. A „lense” (lencse) kifejezést szokták alkalmazni olyan kőzettestekre, amelyek közepükön vastagok, széleiken vékonyak.

réteg_zés
 
 
Powered by Phoca Gallery