Tartalom

TRIÁSZ:

Arácsi Márga Formáció

120 m vastag mészmárga, mészkő, aleurolitos márga Claraia aurita faunával, Kor: T1 indusi, védett belső self iszapdombjai Köveskáli Dolomit (lagúna) és Alcsútdobozi Mészkő (ooidos, külső self) összefogazódva, Balatonfüred, Balaton-felvidék középső része

Vászolyi Formáció 

savanyú tufit tűzkő közbeékelődéssel, Pietra Verde sorozat, Keleti Alpok zátonyplatformjait áttörő vulkanitok a Vardar-óceánág felnyílásához köthetően, pelágikus medencefácies, alatta Felsőőrsi Mészkőformáció (mélyvízi, vékonypados tűzköves mészkő) felette Buchensteini Formáció pelágikus tűzköves mészköve. Kor: T2 felső anisusi-alsó-ladini, Déli Bakony, Balaton-felvidék

Füredi Mészkő Formáció

50 m vastag zöldesszürke, vékonypados, tűzköves mészkő brachiopodákkal és Daonella kagylókkal, ammoniteszekkel és féregnyomokkal, pelágikus medence fácies, Kor: T3 karni, Balaton-felvidék, Pécsely, Meggy-hegy

Fődolomit Formáció

1000-2000 m vastag, sárgásbarna, szürkésfehér dolomit, arid klímán képződött Megalodus kagyló kőbelekkel és alga és sztromatolit sávokkal, árapályövi karbonátplatform ciklikus alkörnyezetei (Subtidális (Megalodus-os dolomit), intertidális (alga-sztromatolit szőnyeges dolomit), supratidális (paleotalaj)- 20ky Lofer ciklusok) Kor: T3 nori

Dachsteini Mészkő Formáció

200-1200 m vastag karbonátplatform fáciesű sárgásbarna mészkő méteres Lofer ciklusokkal, szivacs, korall, Megalodus, Triasina maradványokkal, onkoidos mészkő, platform árapályövi, platformperem és lejtőfáciesű mészkő nedvesebb klímán. Kor: T3 felső-nori-rhaeti

JURA:

éhező jura medence és hátság üledékei, platform feldarabolódás (Pennini-Piennini-Magura óceánágak felnyílása)

Hierlatzi Mészkő Formáció

20-40 m vastag vöröses fehér, brachiopodás, törpe ammonitesztes, crinoideás mészkő, a triász karbonátplatform tagolódását követően kialakult hátsági, hátság-lépcsői, mélyszublittorális fácies. Bakony-Gerecse Kor: J1 sinemuri-pliensbachi

Pisznicei Mészkő Formáció

2-55 m vastag hátság-medence mélyszublitorális vörös, crinoideás, brachipodás, ammoniteszes mészkő, alsó ammonitico rosso a karbonátplatformok befulladását jelzi, Bakony-Gerecse, Kor: J1 sinemuri-pliensbachi

Úrkúti Mangán Formáció

40 m vastag zöldesszürke karbonátos (18% Mn tartalom) mangánérc helyenként uszadékfa maradványokkal, másodlagosan oxidálódott fekete mangánérc (24% Mn tartalom) mélytöréshez kapcsolódó sekélytengeri lencsék-toarci anoxikus esemény,  érces összlet lepusztulása után triász töbrökben halmozódik fel, Úrkút, Eplény, Kor: J1 toarci 

Tölgyháti Mészkő Formáció

10-40 m vastag szürkésfehér, vörös gumós, agyagos, batiális medence fáciesű ammoniteszes mészkő pelágikus apró kagylókkal, középső ammonitico rosso, Zalai-medence-Gerecse, Kor: J2 aaleni-bajóci, fauna: Litoceras, Phylloceras

Lókúti Radiolarit Formáció

1-50 m vastag sávos, radioláriás porózus márga, tufit és tűzkő, batiális medence CCD alatti legmélyebb része, Kor: J2 bath-kallovi-oxfordi 

 

KÖZÉPSŐ-KRÉTA FÖLDTANI CIKLUS:

Alpi orogenezis ausztriai fázisát (apti-albai) követő denudáció és transzgressziós üledéksorozat

Pénzeskúti Márga Formáció

475 m vastag sárgásbarna dolomitos gumós márga, aleurolit és hommokkő, Turillites maradványokkal, hemipelágikus (sekélybatiális) külső self, albai-cenomán transzgressziós üledékciklus záró tagja, Bakony-Vértes előtér Kor:K2 késő albai, albai-cenomán határ

FELSŐ-KRÉTA FÖLDTANI CIKLUS:

Pennini-óceán bezáródásához kötődő Alpi orogenezis Pregosaui-szubhercini fázisa, a J-K1 övön kívüli kiterjedés, a kitolódás első lépcsője. A DKHG egység nagy része szárazulat, karsztosodás, lateritesedés, különösen a szinklinális szárnyakon a cenomán-coniaciban. A santonitól transzgressziós ciklus, maastrichti-paleocénben Alpi orogenezis larámi fázisa-lepusztulás, hátságok, árkok és további kimozdulás

Halimbai (Nagytárkányi) Bauxit Formáció

10-100 m vastag f-triász karbonátplatform sekély és mélytöbreiben felhalmozódott autochton és allochton helyzetű bauxit pizolittal. Bakony, Kor: K2 cenomán-coniaci 

Ugodi Mészkő Formáció

>300 m vastag hátsághoz kötött rudistás mészkő+korall, hydrozoa, vörösalga, karbonátplatform fácies (rudistás zátonyok), Déli-Bakony, Kor: K2 középső-santoni-középső-campani, Hippurites, Radiolites, Acteonella

 

Arácsi márga fo...
Vászolyi formác...
Füredi mészkő f...
Füredi mészkő f...
Fődolomit formá...
Dachsteini mész...
Hierlatz mészkő...
Hierlatz mészkő...
Pisznicei mészk...
Úrkúti mangán f...
Tölgyháti mészk...
Lókúti radiolar...
Pénzeskúti márg...
Halimbai (Nagyt...
Halimbai (Nagyt...
Ugodi mészkő fo...
 
 
Powered by Phoca Gallery