Tartalom

Végzett PhD hallgatóink

 

Védés éve Doktorandusz jelölt Doktori értekezés címe Témavezető Képzési program
2014  Knipl István  
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
Prof Dr Sümegi Pál DSc  Földtudomány- Geoarcheológia
2013  Omar Sliman Integrated Characterization of Lower- Nubian Hydrocarbon Reservoirs,with Special Emphasize on Geostatistical Uncertenties  Dr Geiger János  Geológia
2012 Hupuczi Júlia Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső- würm paleoklimatológiai rekonstrukciója Prof Dr Sümegi Pál DSc Geológia
2012 Páll Dávid Gergely Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai  meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében Prof Dr Sümegi Pál DSc Geológia
2012 Szilágyiné Sebők Szilvia Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének több léptékű szedimentológiai modellezése Dr Geiger János Geológia
2012 Náfrádi Katalin Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban Prof Dr Sümegi Pál DSc Geológia
2011 Molnár Sándor Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi  mintaterület példáján Prof Dr Sümegi Pál DSc Geológia
2011 Gulyás Sándor Az édesvízi kagylók szerepe a Kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásában  és az ártéri folyóvízi környezet lokális és regionális adottságainak rekonstrukciójában Prof Dr Sümegi Pál DSc Geológia
2010 Persaits Gergő A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében Prof Dr Sümegi Pál DSc Geológia
2008 Kovács József Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására Dr Geiger János Geológia
2007 Jenei Mária Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén Prof Dr Molnár Béla DSc professzor emeritus Geológia
2007 Hunyadfalvi Zoltán Kisléptékű heterogenitásvizsgálatok törmelékes üledékekben  röntgen komputer tomográf alkalmazásával Dr Geiger János Geológia
2005 Jakab Gusztáv Növényi makrofosszília vizsgálati módszerek kidolgozása negyedidőszaki üledékek paleobotanikai leírására Prof Dr Sümegi Pál DSc Geológia
 1999  Hum László  Délkelet-dunántúli lösz- paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok alapján Prof Dr Molnár Béla DSc professzor emeritus  Geológia