Tartalom

Évfolyam-, OTDK- és diploma dolgozati témák

TANSZÉKÜNKÖN ÉRVÉNYES SZAKDOLGOZAT FELVÉTELI HATÁRIDŐK, 2014-2015 tanév:

MSc: 2014 szeptember 26. -a határidő lejárt

BSc: 2015 január 09. - a határidő lejárt

Prof. Dr. Sümegi Pál DSc | Dr. Geiger János | Dr. Gulyás Sándor |Dr. Náfrádi Katalin

Horváth Janina | Molnár Dávid | Csökmei Bálint

 

Prof. Dr. SÜMEGI PÁL DSc

Választható régészeti geológia témakörök:

 • Baláta-tó (Somogy-megye) és környezetének régészeti geológiai feldolgozása
 • Balaton és a dunántúli Sárrét összehasonlító régészeti geológiai feldolgozása
 • Balaton déli autópályához kapcsolódó régészeti lelőhelyek régészeti geológiai feldolgozása
 • Püspökhatvan – Diós paleolit telep régészeti geológiai feldolgozása
 • Ságvár – Lukasdomb paleolit telep régészeti geológiai feldolgozása
 • Jászjákóhalma, Nevada-tanyai epipaleolit lelőhely régészeti geológiai feldolgozása
 • Jászberény – Káplár tanyai mezolit lelőhely régészeti geológiai feldolgozása
 • Ecsegfalva 23. számú kora neolit telep régészeti geológiai feldolgozása
 • Szeged - Gorzsa késő-neolit telep régészeti geológiai feldolgozása.
 • Tiszapolgár-Csőszhalom késő-neolit telep régészeti geológiai feldolgozása.
 • Fajsz – Kováshalom neolit tell régészeti geológiai feldolgozása
 • Tiszapolgár - Kenderföld bronzkori régészeti geológiai feldolgozása
 • Szászhalombattai bronzkori földvár régészeti geológiai feldolgozása
 • Bia-patak mentén található bronzkori, vaskori, római kori telepek régészeti geológiaifeldolgozása
 • Esztergom – Visegrád középkorának régészeti geológiai elemzése
 • Szentkirály (Lászlófalva) középkori kun település régészeti geológiai elemzése

Negyedidőszaki (quartergeológiai) és paleoökológiai témakörök:

 • A dunántúli Sárrét negyedidőszaki fejlődéstörténetének összehasonlító elemzése más magyarországi árkos tavak negyedidőszaki fejlődésével
 • A magyarországi tőzegmohalápok fejlődéstörténete
 • A keleméri Kis-Mohos és Nagy-Mohos láp őslénytani, őskörnyezeti elemzése
 • A siroki Mohos láp őslénytani, őskörnyezeti elemzése
 • A csarodai Nyíres láp őslénytani, őskörnyezeti elemzése
 • A csarodai Báb-tava őslénytani, őskörnyezeti elemzése
 • A Tapolcai-medence (Veszprém megye) őslénytani, őskörnyezeti elemzése és negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója
 • A Nagy-Berek (Somogy-megye) őslénytani, őskörnyezeti elemzése és negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója
 • A bátorligeti láp őslénytani, őskörnyezeti elemzése és negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója
 • A vajai láp (Nyírség) őslénytani, őskörnyezeti elemzése és negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója
 • A kállósemjéni láp (Nyírség) őslénytani, őskörnyezeti elemzése és negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója
 • A Hajdúság negyedidőszaki fejlődéstörténete
 • A jászsági süllyedékterület negyedidőszaki fejlődéstörténete
 • A Hortobágy negyedidőszaki fejlődéstörténete
 • Bácskai löszterület 1 löszszelvényének őslénytani feldolgozása
 • Pilismarót-Basaharc löszszelvény őslénytani feldolgozása
 • Nadapi kőfejtő löszszelvényének őslénytani feldolgozása

Őslénytani témakörök:

 • Melanopsis és Fagotia nemzetség biometriai és evolúciós vizsgálata
 • Negyedidőszaki Mollusca fauna evolúciós vizsgálata
 • Negyedidőszaki Mollusca fauna paleobiogegráfiai vizsgálata
 • Negyedidőszaki Mollusca fauna paleoklimatológiai szempontú vizsgálata

 

2014- 2015 tanévben szakdolgozó hallgatók:

Név: Halász Adrien
Szak, évfolyam:
III. évfolyam Földtudomány BSc
A dolgozat címe:
Szarvas Arborétum bronzkori tell üledékföldtani szempontú vizsgálata
A téma rövid leírása:
A szakdolgozó a Szarvas városhoz tartozó Arborétum területén található
középső bronzkori lakódomb, egy tell település régészeti feltárása során kialakított szelvényt vizsgálta és értékelte üledékföldtani
szempontból. A vizsgálatokat a finomrétegtani szintkövetéses módszerrel kinyert üledékminták vizsgálatával oldotta meg.

Név: Magony Martin
Szak, évfolyam:III. évfolyam Földtudomány BSc
A dolgozat címe: Szarvas Arborétum bronzkori tell archeozoológiai szempontú vizsgálata
A téma rövid leírása: A szakdolgozó a Szarvas városhoz tartozó Arborétum területén található középső bronzkori lakódomb, egy tell település régészeti feltárása során kialakított szelvényt vizsgálta és értékelte archeozoológiai szempontból. A vizsgálatokat a finomrétegtani szintkövetéses módszerrel kinyert Mollusca anyag vizsgálatával oldotta meg.


Név: Makó László
Szak, évfolyam:III. évfolyam Földtudomány BSc
A dolgozat címe: Szarvas Arborétum bronzkori tell geoarcheológiai szempontú vizsgálata
A téma rövid leírása: A szakdolgozó a Szarvas városhoz tartozó Arborétum területén található középső bronzkori lakódomb, egy tell település régészeti feltárása során kialakított szelvényt vizsgálta és értékelte geoarcheológiai szempontból. A vizsgálatokat a finomrétegtani szintkövetéses módszerrel kinyert üledékminták vizsgálatával és a területen lemélyített régészeti geológiai térképező fúrások eredményeinek korrelatív összehasonlító elemzésével oldotta meg.

 

Dr. GEIGER JÁNOS

 • A „réteg” fogalom helye a szedimentológia környezet analízisében.
 • A delta felhalmozódási környezet heterogenitása és CH-potenciálja
 • A mélyvízi és delta előtéri hordalékkúpok üledékes fácieseinek összehasonlítása.
 • A víz alatti hordalékkúp modell.
 • A kőzetszövet hatása a felszín alatti áramlásokra.
 • A kőzetszövet és kőzetfizika (porozitás, permeabilitás) kapcsolata.
 • A homokkövek diagenezisének hatása a kőzetfizikai tulajdonságokra.
 • Üledékes ciklusok
 • A geológia lépték problémája.
 • A folyóvízi üledékképződés üledékszerkezeti jegyeinek szignifikáns csoportjai az egyes alkörnyezetekben
 • A Markov modellek és a kvantitatív rétegtan
 • Geostatisztika alkalmazása a környezettudományokban
 • 3D szedimentológiai modellezés
 • Bool szimulációk szerepe a CH-tárolók modellezésében
 • A bizonytalanság értékelése a földtanban
 • Geostatisztikai modellek a CH-telepek modellezésében 

Dr. GULYÁS SÁNDOR

 2014- 2015 tanévben szakdolgozó hallgatók:

Név:Kelemen Henrietta
Szak:MSc II. évf.
Cím: Makó-Mikócsa halom avar temető lelőhely objektumainak komplex geokémiai, geofizikai elemzése
A téma rövid leírása: A szakdolgozó, a fenn nevezett lelőhelyről származó 93 db objektumból előkerült földminták részletes geofizikai (mágneses szuszceptibilitás) és geokémiai (szervesanyag, karbonáttartalom),  fő és nyomelemtartalom vizsgálatát végzi el. A munka célja a nyert adatok térképes ábrázolásával a temető egykori térszínjének talajtani, geokémiai viszonyainak feltárása.  Az egykori temető viszonyainak feltárása elősegíti a környezeti adottságok rekonstrukcióját a temető használati időszakára vonatkozóan. Továbbá a táplálkozásrekonstrukciós csontnyomelem vizsgálatokhoz a geokémiai tafonómiai viszonyok  vagyis a rögzült nyomelemek származásának tisztázása alapvető, hogy ezen elemeket táplálkozási szokások, táplálékforrások valamint az egyének származásának potenciális különbségeinek kimutatására használjuk. Munkája a K109510-es számú OTKA pályázat keretében valósul meg.

Név: Badari Brigitta
Szak:MSc II. évf.
Cím: A Gyraulus inornatus endemikus pannon tavi csigafaj morfológiai sokszínűségének értékelése kvantitatív geometriai morfometriai módszerekkel
A téma rövid leírása: A szakdolgozó a fenn említett csigafaj mintegy 100 példányának körvonalának digitalizását, majd teljesalak elemzéses módszerekkel kvantitatív alakelemzését végzi el. A vizsgált példányok a Pannon-tó eltérő  korú sekélyvízi lelőhelyeiről származnak. A vizsgálat célja a faj morfológiai varianciájának kvantitatív értékelése, a lelőhelyek példányaiban potenciálisan megfigyelhető különbségek okainak értékelése, előzetes kvantitatív feltárása a méret és alakra vonatkozó adatok statisztikai elemzésével.

Név: Kókai Dávid
Szak: MSc II. évf.
Cím: Avar kori torzított koponyák vizsgálata geometriai morfometriai módszerekkel egy Maros menti lelőhelyről
A téma rövid leírása: A szakdolgozó Makó-Mikócsa halomról előkerült avar kori koponyatorzítás gyakorlatának vizsgálatához nyújt új adatokat. A koponyatorzítás technikai értékelését a hagyományos antropológiai morfometriai vizsgálatok kiegészítéseként a teljes koponyán geometriai morfometriai vizsgálatok segítségével végezzük. Ezen vizsgálatok lehetővé teszik a finomabb alaki különbségek kvantitatív feltárását és egyidejűleg vizualizációját is. Munkája a K109510-es számú OTKA pályázat keretében valósul meg

 

Dr. NÁFRÁDI KATALIN

 

HORVÁTH JANINA

 

MOLNÁR DÁVID

 

CSÖKMEI BÁLINT

 Név: Vincze Viktor

Szak: Földtudomány BSc III évf.

Cím: Az ELI alapozási technológiájának műszaki földtani szempontú feldolgozása

A téma rövid leírása: A megvalósuló szegedi lézerközpont alapozása több szempontból is különleges. A követelmények, melyeknek az alapnak a használat során meg kell felelnie, egészen speciális. A helyre jellemző adottságok figyelembe vételével a lehető legstabilabb technológia alkalmazása elengedhetetlen. A témában rendelkezésre álló irodalom, és szakirodalom feldolgozása a hallgató feladata, lehetőség szerint minél több információ felhasználásával.