Tartalom

Előadások, doktori védések, tanszéki események

Szakdolgozat védés

A védések időpontja: 2014.05.26.- a, délelőtt 10 óra
A védések helye: Földtani és Őslénytani Tanszék, Miháltz István terem
Környezettörténeti kutatásokhoz kapcsolódóan az alábbi dolgozatok kerülnek védésre:

Kovács Gergő Zoltán Földtudományi BSc_N A Pannon-tó fejlődése és környezeti viszonyai a neogénben
Nagy Attila Földtudomány MSc_N Gyraulus varians radmanesti csiga morfológiai varianciájának
kvantitatív vizsgálata
Tapody Réka Orsolya Földtudományi BSc_N Édesvízi karbonát képződések a Duna-Tisza közén,
különös tekintettel Csólyospálos és környékén
Paska Ágota Földtudományi BSc_L Geológiai tanösvény tervezet a Duna-Tisza köze déli részén található
harmad- és negyedidőszaki képződmények bemutatására
Vacsi Dávid Földtudományi BSc_N A Tapolcai-medence (Veszprém megye) őslénytani, őskörnyezeti
elemzése és negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója
Acsai Henriett Földtudományi BSc_LAK A basaharci löszszelvény 
Csobán Hajnalka Földtudomány MSc_N A ságvári lösz-rétegsor üledékföldtani vizsgálata
Horváth Attila László Földtudomány MSc_N Ságvár Lyukas-domb I-es szelvény geoarcheológiai vizsgálata
Sajtos Péter Földrajz BSc_N Pleisztocén malakológiai vizsgálatok a Seregélyesi-rög területén
Tál Szabolcs Földtudományi BSc_N Tanösvény-tervezet a Tapolcai-medencében (egy alternatíva)
Varga Emese Földtudományi BSc_N Paleoökológiai rekonstrukciós módszerek a Dél-Alföld
felső-pleisztocén löszszelvényei alapján
Varga Lilla Enikő Földtudományi BSc_L A rizolitok szerepe a környezettörténeti kutatásokban

A szakdolgozók témavezetői:

Szakdolgozó Témavezető Konzulens
Kovács Gergő Zoltán Gulyás Sándor Dr.   
Nagy Attila Gulyás Sándor Dr.   
Tapody Réka Orsolya Gulyás Sándor Dr.  
Paska Ágota Molnár Dávid   
Vacsi Dávid Molnár Dávid   
Acsai Henriett Sümegi Pál Dr.   
Csobán Hajnalka Sümegi Pál Dr.   
Horváth Attila László Sümegi Pál Dr.   
Sajtos Péter Sümegi Pál Dr.  Hupuczi Júlia Dr.
Tál Szabolcs Sümegi Pál Dr.  
Varga Emese Sümegi Pál Dr.   
Varga Lilla Enikő Sümegi Pál Dr.   

 

 Knipl István doktori védése

A védési időpontja: 2014. május 6. (kedd) 11.00 órára óra
SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék, Miháltz-terem (Szeged, Egyetem u. 2.)
Doktori Iskola: Földtudományi Doktori Iskola
A doktori dolgozat témavezetője: Prof Dr Sümegi Pál
Téma:„A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz
Hajós és Császártöltés községek közötti
határterületének geoarcheológiai elemzése.
” c.
PhD értekezésének nyilvános vitája
az SZTE Földtudományi Doktori Iskola keretében.
A tézisek és a dolgozat megtekinthető a földtudományi doktori iskola honlapján

Sándor Renáta doktori védése

A védési időpontja: 2014. április. 24 10:30 óra
SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Marcell terem
(Szeged, Egyetem utca 2-6, IV emelet)
Doktori Iskola: Környezettudományi Doktori Iskola
Téma:„A talaj – növény - légkör rendszer modellezésének
léptékfüggő problémái
” c. PhD értekezésének
nyilvános vitája az SZTE Környezettudományi Doktori Iskola keretében.
Tézisek és a dolgozat megtekinthető a Környezettudományi Iskola honlapján 

Szelepcsényi Zoltán, az SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék
doktorandusz hallgatójának előadása

2014. április 3-án, csütörtökön, 18.00 órai kezdettel,
saját kutatási eredményei bemutatásával tartott nagy sikerű ismeretterjesztő előadást
A vegetáció és az éghajlat kapcsolata címmel

     Minden érdeklődőnek köszönjük a megjelenést!