Tartalom

Eredmények

Hallgatóink eredményei

NÉV

CÍM

TÉMAVEZETŐ

KONFERENCIA
SZEKCIÓ, TAGOZAT

eredmény

Dolleschall János

Egy gáztározó geomatematikai-geostatisztikai modellezése

Dr. Geiger János

TDK - 2008
Földrajzi szekció geoinformatikai tagozat

I. helyezés

Sándor Renáta

A Császártöltési Vörös-mocsár fejlődéstörténeti rekonstrukciója

Dr. Sümegi Pál

TDK - 2008 Földtudományi szekció

III. helyezés

Varga Emese

A katymári és a madarasi löszszelvény hidegszintjeinek összehasonlító vizsgálata

Dr. Sümegi Pál,
Hupuczi Júlia

TDK - 2008 Földtudományi szekció

IV. helyezés

Veres Zsolt,
Majkut Péter

A Kolon-tó fejlődéstörténete üledékföldtani eredményeinek alapján és tervezet egy geológiai tanösvény létrehozására

Dr. Sümegi Pál,
Páll Dávid Gergely

TDK - 2008 Földtudományi szekció

II. helyezés

Pomázi Péter, Majkut Péter

A Kis-Balaton környezettörténi vizsgálata

Dr. Sümegi Pál, Persaits Gergő,
Páll Dávid Gergely

TDK - 2008 Földtudományi szekció

I. helyezés

Horváth Janina

A magyarországi pannóniai korú Viviparus fauna biometriai vizsgálata és környezeti változásokkal való kapcsolata dunántúli felszíni feltárások együtteseinek példáján

Dr. Geiger János, Dr. Magyar Imre, Cziczer István

OFKD - 2008 Alkalmazott ökológia szekció

I. helyezés

Páll Dávid Gergely,
Majkut Péter

A Balatonedericsi-öblözet környezettörténeti vizsgálata

Dr. Sümegi Pál, Persaits Gergő

OFKD - 2008 Környezeti ásványtan, geokémia, környezeti földtan, geofizika és hidrogeológia szekció

különdíj

Pomázi Péter ,
Páll Dávid Gergely, Majkut Péter

Kis-Balaton környezettörténeti vizsgálata

Dr. Sümegi Pál, Persaits Gergő

OFKD - 2008 Környezeti ásványtan, geokémia, környezeti földtan, geofizika és hidrogeológia szekció

-

Pomázi Péter

Rákóczifalva - Bagi é és Rokkant földek régészeti geológiai vizsgálata

Dr. Sümegi Pál, Persaits Gergő

OTDK - 2007 Földtudományi szekció, Régészeti geológiai tagozat

-

Somodi Gábor

Üledékciklusok vizsgálata a Kőrös-medence és az Észak-Alföld pleisztocén korú üledékeiben

Dr. Geiger János

OTDK - 2007 Földtudományi szekció, Szedimentológia tagozat

-

Páll Dávid Gergely

Mezőlak – Szélmező üledékgyűjtő medencéjének régészeti geológiai vizsgálata

Dr. Sümegi Pál Imre Marianna,
Dr. Hum László

OTDK - 2007 Földtudományi szekció, Régészeti geológiai tagozat

különdíj

Veres Zsolt

Az ócsai Selyemrét régészeti geológiai vizsgálata

Imre Marianna Dr. Hum László, Dr. Sümegi Pál

OTDK - 2007 Földtudományi szekció, Régészeti geológiai tagozat

III. helyezés

Sebők Szilvia Gabriella

Összeolvadási és eróziós felszínek mikroléptékű szöveti tulajdonságainak vizsgálata CT-vel

Dr. Geiger János

OTDK - 2007 Földtudományi szekció, Szedimentológia tagozat

III. helyezés

Majkut Péter

A nagybárkányi Nádas-tó régészeti geológiai vizsgálata

Dr. Sümegi Pál Imre Marianna,
Dr. Hum László

OTDK - 2007 Földtudományi szekció, R

égészeti geológiai tagozat

I. helyezés

Bővebben: Hallgatóink eredményei