Tartalom

Tanszék bemutatása

Néhány gondolat a Földtani és Őslénytani tanszék kutatási és oktatási tevékenységéről

Néhány gondolat a Földtani és Őslénytani tanszék gyűjteményéről

A tanszéken három tematikus gyűjtemény is várja a kedves érdeklődőket és hallgatóinkat. Az országban egyedülálló szedimentológiai és Magyarország geológiai képződményeit bemutató gyűjtemény a földtudomány szakos hallgatók gyakorlati képzését segíti. Szedimentológiai gyűjteményünkben az Alföldről származó fúrómagok illetve számos egyéb üledékes gyűjteményi darab segítségével történik rendszerezett sorrendben a főbb üledékes kőzettípusok, majd az egyes üledékes jegyek bemutatása. Ezt követi szisztematikusan az egyes üledékes fáciesek, környezetek - tavi, szárazföldi, folyóvízi, tengerparti stb - típusos képződményeinek szisztematikus bemutatása a gyűjteményi anyag mellett ábrák és fényképek segítségével.

Őslénytani, paleoökológiai gyűjteményünk a hagyományos szakmai képzés mellett a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára meghirdetett Őslénytan és evolúciótörténet speciálkollégium során is bemutatásra kerül. A kiállítás anyaga az általános őslénytan alapfogalmaihoz kötődő bemutatóanyaggal indul. Bemutatásra kerülnek a fosszilizáció, az ősmaradványok egyes típusai, mind valódi mind pedig az őséletnyomok, valamint paleopathológiás jelenségek is. Ezt az élet fejlődésének sorrendjében követi az egyes földtörténeti korok jellegzetes fosszíliái különös tekintettel a hazánkban is előforduló és gyűjthető példányokra.

A tanszék kutatási profiljához illeszkedve egyedülálló védett negyedidőszaki összehasonlító molluscagyűjtemény és szedimentológiai gyűjtemény valamint pannon összehasonlító paleontológiai, paleoökológiai és szedimentológiai gyűjteményanyag áll a hallgatók, kutatók rendelkezésére.
A gyűjtemény anyaga részben saját oktatóink, kutatóink illetve hallgatóink gyűjtéseiből származik, részben pedig külföldi egyetemek, hazai intézmények és személyek ajándékai és hagyatékai.
Számos helyi és vidéki alsó- és középfokú intézmény oktatója és hallgatója kereste már fel gyűjteményünket, hogy segítséget kapjon a középiskolai oktatáshoz.

A gyűjtemény megtekinthető előzetes időpont egyeztetésével, illetve a minden ősszel megrendezésre kerülő Kutatók éjszakája országos rendezvénysorozat keretében.
A Kutatók éjszakája programjai keretében nem csak a tárlat megtekintésére van lehetőség, hanem a kutatói életpálya és a földtudomány megismerésére.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

A tanszékre ellátogathat egy film segítségével is

Ember és környezet kapcsolata a Kárpát-medencében
Az MTV videótárában megtekinthető a tanszéki munkát, régészeti geológiát, illetve dr. Sümegi Pál tanszékvezető munkásságát bemutató film.